Nyheter inom konferens- och presentationsutrustning!

Röstförstärkning är ett effektivt sätt att förbättra ljudmiljön och öka elevernas uppmärksamhet, deltagande och förståelse under lektionerna i klassrumet. Medan läraren får en långt behagligare arbetsmiljö så uppnår eleverna bättre studieresultat, genom att instruktioner och information blir tydligare.

PENTACLASS RÖSTFÖRSTÄRKNING
PentaClass Röstförstärkare monteras i taket och gör det sedan enkelt för alla i klassrummet att uppfatta och förstå budskapet, samtidigt som läraren slipper anstränga sin röst. Systemet är mycket enkelt att handa, via en behändig mikrofon med den senaste Bluetooth® tekniken.

Share This