Utbildning: Grundutbildning

Tekniken kan aldrig ersätta läraren och det är uppgiftens utformning och lärarens didaktiska design som är avgörande för interaktiviteten och elevernas aktivitet.

Under grundutbildningen får deltagarna fördjupade kunskaper i programmets funktioner och möjligheter för att kunna skapa inspirerande och pedagogiska lektioner.

Vi synliggör de pedagogiska möjligheter program och utrustning erbjuder för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Deltagarna får även kunskap om hur de kan dela material med varandra och hur man enklast sparar.

Under kursen får deltagarna skapa enklare lektionsupplägg som de sedan kan arbeta vidare med tillsammans med eleverna.

Innehållet anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål och grundidén är Learning by doing.

Grundutbildningen innefattar utbildningsmaterial, övningsexempel och sammanställning av länktips.

Utbildningen är en workshop och förutsätter att varje deltagare har tillgång till en bärbar dator där programvara finns installerad.

Utbildningstillfälle: Utbildningen sker ett tillfälle per grupp (max 12 deltagare) och 3h

Share This