Utbildning: Det interaktiva mötesrummet

Lär dig att effektivisera dina möten genom att jobba interaktivt med allt som visas på tavlan för att sedan enkelt sprida informationen till mötesdeltagarna.

Efter avslutad utbildning kan deltagarna effektivisera sina möten, sprida information på ett enkelt sätt samt jobba interaktivt med allt som visas på tavlan.

För att deltagarna ska få ut maximalt av utbildningstillfället anpassas innehållet efter verksamhet, hur företaget arbetar idag och de visioner företaget har med sin nyinvesterade teknik.

För att kvalitetssäkra utbildningen förs en dialog mellan företaget och utbildningsansvarig innan utbildningstillfället.

Deltagarna får grundläggande färdigheter i såväl hantering av den interaktiva projektorn/tavlan som fördjupade kunskaper i programmets funktioner och möjligheter.

Målet med utbildningen är att deltagarna känner att de behärskar tekniken och programmet och kan utveckla ett interaktivt arbetssätt.

Utbildningen är en workshop där deltagarna arbetar tillsammans med utbildningsansvarig.

Utbildningstillfälle: Utbildningen sker vid ett tillfälle (max 15 deltagare) och 2h/tillfälle.

Share This