360° Omnidirectional System – All-in-One Bluetooth Speaker, Amp & Equalizer w/Wireless HD Microphone & Remote

Pentaclass ger talaren möjlighet att hushålla på sina röstresurser.
PentaClass ger lyssnarna möjlighet att uppfatta informationen från talaren. Inte bara i bullriga klassrum/konferenslokaler utan även där det finns många elever/lyssnare som inte har svenska språket som modersmål. Tydlighet ger bättre inlärning. Röstförstärkning för skolor och konferensrum som markant förbättrar ljudmiljön i lokalen vilket gynnar publikens uppmärksamhet, deltagande, förståelse och koncentration samt talarens röst.

Fördelar för skolmiljöer:
– Eleven når bättre studieresultat:
– Eleven förstår instruktioner och förklaringar bättre.
– Eleven förbättrar sin stavning.

Tydliga fördelar för dig som lärare: enligt undersökningar som gjorts
– över 95 % av lärarna ser en förbättrad koncentration, uppmärksamhet och förståelse hos eleverna.
– över 90 % av lärarna upplever mindre problem med överansträngning av rösten.

Skolan får en bättre arbetsmiljö:
– Upp till 60 % färre sjukdagar som beror på röstproblem.
– Ökar lärarnas motivation.

Kompatibel med PC, tablet eller smartphone
Enkel installation – monteras i tak eller på vägg.

Produktblad
CertesPentaClassRUNA360

Kontakta mig för mer info!

Robert Ekstrand

Robert Ekstrand

VD/Säljare

Tel. 031-89 48 03
Mobil: 0704-97 19 45

Share This