Powerbank med solceller 8000 mAh

• Laddar upp till 2 enheter samtidigt via USB
• Uppladdningsbart batteri med solpanel eller USB-laddare
• Stöt- och stänktåligt hölje
• Inkluderar cklampa/nödlampa

 

PRODUKT

Powerbank 8000 mAh litiumjon-polymer

INSTRUKTIONER

Denna solcells-powerbank är ett uppladdningsbart batteri med en kapacitet på 8000 mAh och med en inbyggd solpanel.
För att ladda:

Använd en USB-laddare genom att koppla den medföljande sladden till mikro-USB-laddningsporten
Eller placera på en ljus plats eller i direkt solljus
De 4 lysdioderna visar powerbankens laddningsnivå, enligt följande nivåer: 25 %, 50 %, 75 % och 100 %.

Tryck på knappen ”Power” för att slå på strömmen.
Anslut de enheter som skall laddas på USB-portarna.
För gå till läge ” cklampa”, tryck på knappen ”Power” 2 gånger.
När powerbanken är i läge ” cklampa”, tryck länge på ”Power” för att växla till läge ”blinkande ljus”.
Tryck länge 1 gång till för att gå till läge ”SOS”.
För att avaktivera läge ” cklampa”, tryck på knappen ”Power” 2 gånger.
För att stänga av powerbanken, var noga med att läget cklampa stängs av och tryck länge på ”Power”.

VARNING

Förvaras åtskilt från vatten, eld, vätskor samt oåtkomligt för barn.
Undvik att utsätta produkten för långa perioder av extrem värme eller kyla.

Kvali cerad personal måste byta ut produkten för att undvika fara. Ta inte isär och försöka heller inte reparera produkten själv..

FELSÖKNING

Om det verkar som om att enheten inte fungerar, kontrollera följande:
Powerbanken är helt laddad och/eller har laddat i minst 5 timmar.

USB-kabeln är korrekt ansluten till en av USB-portarna.

PRODUKTREGISTRERING

PORT EUROPA rekommenderar att du registrerar din produkt kort efter köpet på webbplatsen http://www.port-connect.com

TEKNISK SUPPORT

För tekniska frågor om din produkt, vänligen gå till kontakt/supportavdelningen på webbplatsen http://www.port-connect.com

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riktlinjer och speci kationer som nämns nedan:

EN 55022:2010+AC:2011 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-2:2013
EN 55024:2010

REACH 1907/2006
IEC 62321: 2008
IEC 62321: 2013
RoHS Directive 2011/65/EU

Eric RAMPI 01/06/2016, Paris

EU-DIREKTIV 2012/19/EU

Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssopor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markeras på alla produkter för att påminna om skyldigheten till separat insamling. Konsumenter bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

 


Produktblad

 

Powerbank med solceller 800 mAh

Kontakta mig för mer info!

Robert Ekstrand

Robert Ekstrand

VD/Säljare

Tel. 031-89 48 03
Mobil: 0704-97 19 45

Share This