Visneto XL

Bildserien ger dig förslag på olika receptionsskärms layouter för samma information.
Visneto XL är en Androidbaserad mjukvara som laddas ner i en större skärm med inbyggd Android spelare. En skräm som exempelvis Philips D-Line har funktionerna som behövs för Visneto XL. D.v.s. en prisvärd proffsskärm. Du får i gengäld en självspelande receptionsskärm där androiddatorn redan sitter i skärmen och det ger minimalt med kablar och fler automatiska funktioner som uppdateras via wifi eller RJ45 kommunikation.

Välj själv vilka rum som skall visas & i vilken ordning rummen skall visas. Har du många rum kan du sprida rummen på valfritt antal skärmar. Skärmarna kan placeras både horisontellt & vertikalt/porträtt. Visneto XL mjukvaran anpassar sig helt efter placeringen. Välj egen bakgrundsbild
eller ljus/mörk tema (se exempel i brevet). Lägg in er logo och skriv in en välkomst hälsning. Ändra rummens namn lokalt på skärmen för att optimera layouten och intrycket. Visneto XL är en mycket enkel & funktionellt hjälpmedel föra alla konferensrum eller andra bokningssystem som använder Outlook eller Google kalender.

Visneto XL är ett av det bästa och smartaste valet som erbjuds på marknaden. Licensen säljs som en engångs kostnad vilket spar både pengar & budget.

Funktioner i Visneto XL

* Lägga upp rum från både Outlook & Google konto. (ej båda samtidigt)

* Visneto XL ansluts till mailserver och påverkar inte andra märken på system eller skärmar

* Visneto XL behöver inga bokningsskärmar utanför konferensrum. Visneto XL går att använda fristånde där en översikt av rummen endast önskas

* Byta namn på rummen, ordna namnen snyggare. Exempel: lillarummet kan läggas ut som Lilla Rummet

* Klicka i dom rummen du vill se på ljust den skärmen du jobbar med. Dvs. du behöver inte välja alla rummen.

* Byta ordning på rummen så dom kommer i den ordningen du önskar

* Lägga upp rummen på flera skärmar & välja vilken ordning som ovan.

* Välja på Mörk & ljus bakgrund

* Välja egen bakgrund

* Välja en logo

* Välja skriv in en välkomst text ” Välkommen”

* Välja vad som skall stå i det röda fältet. Mötesbeskrivning, Organisatör, mötets bokade tid. Val sker i enkel klick meny Ja/nej

* Valfri storlek på skärm med Android

* Sätt valfri på/av stängning med Philips D-Line (veckodagar & tid för on/off)

Kontakta mig för mer info!
Robert Ekstrand

Robert Ekstrand

VD/Säljare

Tel. 031-89 48 03
Mobil: 0704-97 19 45

Share This