DNA-märkning ett enkelt sätt att stoppa rån och inbrott!

DNA-märkning är en effektiv metod för att förebygga rån och inbrott i butiker, lager, arbetsbodar och andra lokaler. CHI AB:s DNA-märkning innehåller en unik DNA-kod samt ett UV-spårämne som kopplar samman förövare med brottet.

1. Stöldskydd

Att DNA-märka sina produkter är ett modernt sätt att skydda sig mot rån och stölder och har i polisprojekt visat sig minska stölder och inbrott med upp till 83%.

2. Enkelt att använda

Stryk bara på DNA-vätskan på de saker som ska märkas, ca 2-3 ställen per objekt. När du märkt färdigt skickar du in det medföljande dokumentet så registreras DNA-märkning på dig.

3. Äkta DNA

Det DNA som används är syntetiskt. Det innebär att DNA-kedjan som vid tillverkningen sätts samman är kort och robust. 5 års hållfastighet i utomhusmiljöer enligt teststandarden PAS820:2012

4. UV-fluorescerande

CHI AB:s DNA-märkning är fluorescerande och lyser blått när det belyses med UV-ljus. Det gör det enkelt att se vad som är stöldskyddat.

5. Micropunkter

DNA-märkningen innehåller metaller och polymerer som ger en unik kod. Koden avläses enkelt med en lupp vilket oftast kan göras av t.ex. polis på plats.

6. Globalt ledande

DNA-märkning kommer från en globalt ledande tillverkare vilket borgar för hög kvalitet och hög spårbarhet. Den används för märkning av allt från varor, datorer, kameror, handverktyg, eller andra stöldbegärliga varor.

7. Godkänd av polisen

DNA-märkning används till 75% av hela Storbritanniens polismyndigheter. Produkten är godkänd enligt ACPO och Svensk polis.

8. Brottsförebyggande

DNA-märkning reducerar inte bara brott utan möjliggör också för polisen att koppla ihop brottslingar med en brottsplats och få till stånd en fällande dom. Via en certifierad databas som uppfyller polisens krav erbjuder DNA-märkning en fullt spårbar lösning för alla typer av brottsförebyggande behov.

Share This